(Left to Right) Dr Kypros Kouris, Julie Phillips, Zoe Kouris, Angela Penneyston, Gary Butcher

Director
Kypros Kouris

Director of Administration
Zoe Kouris

Headteacher
Gary Butcher

Deputy Headteacher
Angela Penneyston

Manager
Julie Phillips

(Left to Right) Antonis Philippou, Elena Smilas, Zoe Kouris, Anna Christodoulou, Dr Kypros Kouris

Director/Headteacher
Kypros Kouris

Director of Administration
Zoe Kouris

Deputy Headteacher
Anna Christodoulou

Deputy Headteacher
Elena Smilas

Deputy Headteacher
Antonis Philippou